Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Westra Aros - Offentlig konst i Västerås

Skapad 2017-03-15 10:37 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Grundskola F
I detta arbetsområde kommer ni att få undersöka vilken offentlig konst som finns i vår stad Västerås, samt skapa egna förslag på konstverk.

Innehåll

I en stad ska mycket olika saker finnas. Många saker finns där för att fungera och också underlätta. Exempelvis finns planering för trafik, byggnader med olika funktioner, platser för lek och avkoppling mm. Men det finns också konstverk utplacerade och målade lite överallt. Dessa saker ska oftast fungera som en vacker utsmyckning eller som en information om något som har hänt i staden eller världen. 

Din uppgift kommer bestå av att komma med olika förslag på vad vi kan ha för ytterligare konstverk i vår stad Västerås 

Ni kommer som elever att få besöka olika konstverk i staden och ni kommer arbeta med två uppgifter kopplade till denna planering. 

Ni blir bedömda utifrån de kunskapskrav som tillhör denna planering. 

Uppgifter

  • Konst i staden 7:5

  • Konstverk i staden 7:2

  • Konstverk i staden 8:1

  • Konstverk i staden 8:2

  • Konst till nya lögarängen

  • Konstverk för staden 8:3

Matriser

Bildmatris Kristiansborgsskolan

Nivå F
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kommunicera med bild
Du skapar enkla bilder men budskapet i bilderna går inte riktigt fram
Du skapar enkla bilder som berättar och visar vad någon har varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt. Bilderna behöver ofta lite förklaring.
Du kan skapa bilder med viss teknisk kvalitet som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Din personliga stil är i utveckling. Du gör budskapet i dina bilder tydliga på ett bra sätt men behöver ibland förklaras.
Du kan skapa bilder med genomgående hög tekniskt kvalitet som berättar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du har hittat en personlig stil som du finslipar. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt så att många förstår.
Använda tekniker och material
Visar ovana att hantera material och tekniker och måste träna mer.
Kan använda material och tekniker på ett grundläggande sätt. Bör träna lite mer. Du prövar på ett grundläggande sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder. Du prövar på ett varierat sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Du kan använda tekniker, verktyg och material på ett självsäkert och varierat sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder. Du prövar på ett varierat och idérikt sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Idéskapande
Provar sällan nya sätt att skapa med färg, form, komposition eller material.
Du använder mest andras idéer. Du återanvänder bilder från förr och nu. Gör försök till variation genom att prova nya möjligheter med färg, form eller komposition.
Du kan utveckla egna idéer som du får hjälp med att komma på, inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu. Varierar sig genom att hitta olika sätt att använda färg, form eller komposition. Kan hitta oväntade lösningar.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du använder bilder från förr och nu. Du använder färg, form och material på nya oväntade sätt. Experimenterar och ger arbetet en personlig prägel.
Arbetssätt, drivkraft
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång med uppgiften
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt. Kan följa instruktioner ett steg i taget med lite hjälp.
Du kan själv ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete går framåt. Du kan följa instruktioner i flera steg.
Du kan själv ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt. Du kan och vågar fullfölja dina idéer. Följer och utmanar instruktioner.
Redovisning
Du är sällan eller aldrig med på redovisningar och när du är det har du inte anpassat dig till situationen.
Du redovisar dina arbeten och kan anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhang, på ett ganska bra sätt
Du redovisar dina arbeten och kan anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhang, på ett bra sätt
Du redovisar dina arbeten och kan anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhang, på ett mycket bra sätt
Självskattning, reflektion
Har svårt att berätta om vad du har gjort utan hjälp.
Du kan berätta enkelt och kort vad du har gjort och hur ditt bildarbete blev. Du kan ge exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop på ett grundläggande sätt i ditt arbete.
Du kan berätta och dra slutsatser om hur du har jobbat och hur ditt arbete blev. Du kan ge exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger samman på ett utvecklat sätt i ditt arbete
Du kan berätta och dra slutsatser om hur du har jobbat och hur ditt arbete blev. Du kan ge exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger samman på ett välutvecklat sätt i ditt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: