Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Behöver vi lagar och regler?

Skapad 2017-03-15 10:58 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 5 Samhällskunskap
Varför behöver vi lagar och regler? Vem bestämmer lagarna?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du utveckla:

- din förmåga att resonera om varför ett samhälle behöver lagar

- kunskap om hur det går till att stifta lagar

- kunskap om några lagar och om konsekvenser för dem som bryter mot lagarna

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur väl du kan:

- resonera om varför det behövs lagar och regler i ett samhälle

- redogöra för hur lagar blir till

- redogöra för några lagar och konsekvenser för brott mot lagarna

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att läsa i Samhällskunskapsboken, resonera med andra kring frågor om lag och rätt och du kommer att få se filmer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: