Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnesorganen

Skapad 2017-03-15 11:00 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Biologi
Du kommer lära dig mer om kroppens sinnesorgan genom att fördjupa dig via digilär. Instruktioner finns nedan men även på på google classroom.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- lära sig mer om biologins begrepp.

-lära sig mer om att genomföra en undersökning.

- lära sig mer om att skriva laborationsredogörelse.

Bedömning - vad och hur

-test "Sinnesorganen"

- Laborationsredogörelse.

Undervisning och arbetsformer

 

Instruktion: Arbetsområde "Sinnesorganen", finns även på classroom med länkarna.

 1. Läs texten och se tillhörande filmer, Sinnesorganen 1-6.(länk 1)(Flera gånger så att ni förstår, skriv anteckningar). Gör även instuderingsuppgifterna.
 2. Gör övning "Var någonstans i örat?"(länk 2)(öva tills du kan det)
 3. Gör övning "Ögats delar och funktion" (länk 3)(öva tills du kan det)

4.Tisdag/Onsdag vecka 17, gör de två laborationerna "Två punkter"(länk 4) och "Se på nära håll", (länk 5), Glöm inte att skriva upp din hypotes och resultat samt att lämna in.(OBS tidpunkt pga flytten)

 1. Tisdag/onsdag vecka 17, När du är klar med laborationerna, välj en av dem och skriv laborationsredogörelse(rapport), Länk 6 eller länk 7. Lämna in 28/4 .(OBS Nytt datum pga flytten)
 2. Test "Sinnesorganen" torsdag 20/4(9A, 9B), fredag 21/4(9C).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: