Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa (med fokus på Norden och Baltikum)

Skapad 2017-03-15 12:43 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 Geografi
Vi utvecklar våra kunskaper om olika platser, regioner och levnadsvillkor i Europa. Vi fokuserar på olika livsmiljöer, naturresurser, Europas befolkning, kartan och vad hållbar utveckling innebär.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska utveckla kunskaper om namn och läge på Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter och lära oss hur kartan är uppbyggd med färger och symboler. Vi kommer att lära oss centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Vi kommer att titta på jordytan och lära oss mer om hur den formas och förändras, och undersöka var olika naturresurser finns i Europa. Vi kommer också att lära oss mer om hur Europas befolkning är fördelad och hur människorna som lever i Europa kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. I årskurs 5 ligger fokus på länderna i Norden och Baltikum samt delar av Västeuropa. Arbetet fortsätter i åk 6 med fokus på övriga Europa.

Hur ska vi göra?

Vi kommer att arbeta i grupparbeten, med begreppskartor, instuderingsfrågor, föreläsningar, presentationer och fältstudier.

Till vår hjälp kommer vi att använda boken "Upptäck Europa", tv-serien Geografens testamente, kartböcker och datorer.

Varför ska vi göra det här?

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

 När ska vi göra det här?

Mars-juni 2017 (med fortsättning i åk 6)

Hur ska arbetet bedömas?

Alla moment kommer att bedömas löpande och i slutet av arbetet kommer en sammanställning av visad kunskap och förmåga att göras. Som elev kommer du ha möjlighet att visa vad du kan genom att:

- vara aktiv och delaktig på lektioner (enskilt arbete, grupparbete och diskussioner i helklass)

- deltaga i ett par- eller grupparbete där du söker fakta om ett visst land och skapar en modell av landet

- göra en muntlig presentation om ett landet

- titta på Geografens testamente och svara på tillhörande frågor

- skriftligt förhör

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: