Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-03-15 13:13 i Esperedskolan Halmstad
Samhällskunskap
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Varför är det viktigt att panta flaskor? Varför försvinner inlandsisarna? Är du rik om du har 2000 kronor? Detta ska vi tillsammans ta reda på i arbetet om samhällskunskap.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska lära dig:
- Vad ordet "Hållbar utveckling" betyder och hur du kan hjälpa till att bidra till miljöns bästa.
- Vilka olika samhällsfunktioner som finns i en stad, t. ex sjukvård, räddningstjänst och skola, samt varför dessa är viktiga.
- Vad pengar används till och vad olika saker kostar.

 

Arbetssätt

För att nå målen kommer du att:
- Ta del av information via en pp-presentation om hållbar utveckling, gå en inomhustipspromenad och skriva "miljödagbok".
- I mindre grupp skapa en stad i 2D med olika samhällsfunktioner samt motivera varför ni valt att skapa staden som ni gjorde samt bygga en "klasstad" i 3D.
- Arbeta med pengars värde.

 

Bedömning
- Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

SO
Samhällskunskap

Samhällskunskap

Grund
Utmaning 1
Hållbar utveckling
Eleven kan på ett enkelt sätt ge förslag på hur man genom vardagliga handlingar kan hjälpa miljön, t. ex panta flaskor, inte slänga skräp i naturen samt köpa ekologisk/närproducerad mat.
Eleven kan på ett mer detaljerat sätt ge förslag på hur man genom vardagliga handlingar kan hjälpa miljön, t. ex återvinna material, hur skräp som slängs ute skadar naturen samt vara medveten om hur man kan minska utsläpp.
Samhällsfunktioner/städer
Eleven kan i grupp skapa en stad i 2D-format och på ett enkelt sätt motivera varför man valt att bygga staden som man gjort.
Eleven kan i grupp skapa en stad i 2D-format och på ett mer detaljerat sätt förklara varför man valt att bygga staden som man gjort.
Pengars användning och värde
Eleven känner till ett par saker pengar används till samt ett par betalsätt.
Eleven känner till flera saker pengar används till samt flera olika betalsätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: