Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Year 7 March - May 2017: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Skapad 2017-03-15 13:24 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett arbete kring geografiska, sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelska används.
Grundskola 7 Engelska
Why do they eat Haggis in Scotland? Why do they speak so weird in Wales ? What is Stonehenge? Who are some famous people in Great Britain? Is a Brit the same as an Englishman?

Questions like these will hopefully be answered after you have worked with this project.

Innehåll

You are going to make a commercial about Great Britain.

The British United Tourist Travel is worried that Swedish people know too little about the country. They especially want you to think about what people your own age would like to see, do or know about Great Britain so your commercial should adress people between 15-20 years old.

You are also going to make a poster, size A3 about your subject. It should contain mostly pictures, maps (subjects B1-B5), some facts and sources.

1. I have arranged the groups of 3-4 students and you get to pick your own subject from the list below.

2. Before you start working, have a plan ready so you know what you need to do, like find pictures, facts, music and record sound or film.

3. Find basic facts about your subject to use in your commercial.

4. Subjects A1-A5 Think about what you and people your age are interested in and would like to know. Subjects B1-B5 Think about what you and people your age like to do for fun on holidays, and find places of interst in and around your area that suit young people.

5. Make the commercial. Your commercial should be 3-4 minutes long.

Remember:

- Only use material that is ok to use.

- Use your own words.

- Use reliable sources.

- Use your time wisely, don't spend too many lessons just finding facts. Make a plan first, then follow your plan!

- Everybody needs to participate and talk.

- The commercial can contain interviews, presentations and/or discussions  

Subjects:

A1 Sports in Britain Wings TB pp 130-131
A2 Famous British books pp 132-135
A3 Famous British people pp 150-151
A4 Traditions in Britain pp 146-149
A5 British food pp 154-155

 

B1 London Wings TB pp 152-153  
B2 England pp 138-139  
B3 Scotland pp 140-141  
B4 Wales pp 142-143  
B5 Nothern Ireland pp 144-145
 

Check the "Planning"  at Unikum, too! I is probably in your blog, subject: English...  ;)

 

Good luck and have fun! /Helena  

 

 Centralt innehåll

Du ska bland annat få...

 • välja ett ämne eller land som du ska arbeta med
 • göra jämförelser med Sverige eller andra länder som du har kunskap om.
 • göra en kort reklamfilm om det ämne du har arbetat med
 • göra en affisch om ditt ämne
 • söka information och vara källkritisk
 • se film(klipp)
 • lära dig om olika traditioner, deras ursprung och betydelse
 • lära nya ord
 • träna hör- och läsförståelse

Du kommer huvudsakligen att arbeta med följande ur Lgr 11:

Bedömning och redovisningsformer

I ditt arbete bedöms bland annat dina förmågor att...

kunna reflektera över livsvillkor,

kunna uttrycka dig muntligt,

kunna söka relevant information och uttrycka dig skriftligt och muntligt

 

Uppgifter

 • Project: commercial

 • Project: Commercial

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9

Matriser

En
Matris Eng Lgr 11 år 7-9

F-nivå Ej godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Välja och använda
Du behöver hjälp med att välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Berätta
I muntliga framställningar i olika genrer kan du ännu inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation behöver du hjälp med att bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Engelska, jag och omvärlden
Du kan ännu inte diskutera några företeelser översiktligt i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: