Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering No årskurs 3

Skapad 2017-03-15 15:12 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 3 Teknik NO (år 1-3)
Naturorienterande ämnen (NO) innefattar ämnena biologi, kemi och fysik för årskurs 1-3.

Innehåll

Syfte som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Läs kopplingar till läroplanen under syfte

 

Lärandemål

I det här arbetsområdet skall du ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 • redogöra om vattnets olika former och övergångar mellan dessa
 • luftens grundläggande egenskaper
 • enkla lösningar och blandningar
 • tyngdkraft och friktion
 • balans, tyngdpunkt och jämvikt
 • reflektera om myter och berättelser om äldre tiders naturvetenskap.

 

 

Undervisning

Du kommer att få

 • göra utflykter till närmiljön
 • göra enkla undersökningar och ställa hypoteser
 • experiment
 • läsa fakta och samtala om de olika områdena
 • arbeta varierat inom områdena
 • titta på faktafilmer
 • använda dig av digitala verktyg

 Läs kopplingar till läroplanen under Centralt innehåll

 

Bedömning

Bedömningen sker i matrisen Kollaskolan NO åk 1-3

Läs kopplingar till läroplanen under Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: