Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika men ändå lika!

Skapad 2017-03-15 15:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Musik Svenska
Är människor lika eller olika? Vem bestämmer hur man ska vara? Vad betyder begreppen respekt och tolerans för dig? Brunnsåkerskolans Sund- elever kommer delta i projektet "Barn föds inte med fördomar" i sammarbete med Glada Hudik-teatern.

Innehåll

Våra mål

I samarbete med Glada Hudik-teatern kommer vi under delar av lektionerna i svenska, so och musik, arbeta med värdegrundsarbete i projektet "Barn föds inte med fördomar".

Såhär skriver Glada Hudik om projektet:

Vi riktar in oss mot årskurs 4-6 i syfte att ge våra barn sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta olikheter. [...] I dokusåpornas och skönhetsoperans värld gäller det att vara och se ut på ett visst sätt. Många känner rädsla, utanförskap och självförakt för att de inte passar in i den falska bilden av idealet. Värderingarna överförs till våra barn som inspireras att efterapa ett vuxenbeteende i allt lägre åldrar. [...] Barn föds inte med fördomar. De får dem av oss vuxna. En av samhällets viktigaste uppgifter är att främja demokrati, rättvisa och respekt för människors lika värde. Ett dynamiskt och vidsynt samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska acceptera , och lära oss uppskatta, att vi är olika."

 Mål:

- Jag kan se fördelar med att vi alla är olika och motivera varför jag ska bemöta alla människor med respekt

- Jag kan skriva en text som förmedlar ett budskap

- Jag kan göra gestaltande beskrivningar

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

 • Titta på filmen "Hur många lingon finns det i världen
 • Diskutera frågeställningar som rör projektet
 • Se dokumentärfilmen "Trollkarlen från Glada Hudik"
 • Skriva egna klasskonventioner
 • Välja en av tre bedömningsuppgifter:
  • Göra ett fiktivt "vlogg- inlägg" om olikheter
  • Skriva en debattartikel om olikheter
  • Skriva ett fiktivt brev till andra sidan jordklotet som berör ämnet olikheter

Bedömning

Eleverna gör ett vlogg- inlattartikelägg, skriver en debattartikel eller ett brev med fokus på fördomar och olikheter. Uppgiften ska utspela sig i nutid och förmedla ett budskap som eleverna anser sig fått med sig under detta projekt. Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Mu SO
Olika med ändå lika!

E
C
A
Sv
Skriver olika slags texter med innehåll, språklig variation och struktur som är...
I huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Väl fungerande
Sv
Skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: