👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 5 läsning och läsförståelse

Skapad 2017-03-15 15:36 i Skulltorps skola F-5 Partille
Vi arbetar med läsning, skrivning och ordförståelse.
Grundskola 4 Svenska

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Svenska ht-2017-vt 2018 år 5, Läsförståelse och att skriva olika texter.

Elevgrupp

År 5

Tid/tidsperiod

HT-2017- VT 2018

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under-visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Följande mål från Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla

När vi har arbetat med det här arbetsområdet bör du:

Kunna förstå hur du kan förbereda dig så att texten blir lätt att förstå.

Kunna förstå hur du efter läsningen kan kontrollera att du verkligen förstod det du läste och för att kunna diskutera innehållet med andra.

Kunna förstå hur du skriver olika typer av texter, exempelvis dikter eller brev.

Undervisning/detta ska vi göra

Vi skall:
Vi ska ha samtal och gemensamma genomgångar.
Vi ska arbeta enskilt i våra böcker och arbeta i grupp med gemensamma texter.
Vi ska läsa och diskutera vad vi har läst.
Vi ska skriva och ge respons på våra texter.
Vi ska öva på ord för att få en bättre ordförståelse.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma:
hur delaktig du är på lektionen. 
hur du visar att du har förståelse genom exempelvis genomgångar eller enskilt samtal.
hur du förstår de ord du använder både muntligt och skriftligt.    

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6