Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fablernas värld- berättande texter

Skapad 2017-03-15 17:20 i Härryda skola Härryda
Grundskola 4 Svenska
I det här kapitlet ska du få lära dig hur man skriver fabler. Fabler är påhittade berättelser som både ska roa och lära oss något. Påhittade berättelser kalas berättande texter. Förutom fabler kan det vara sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller science fiction.

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under det här arbetsområdet ska eleverna:
•  förstå syftet med en berättande text
(Förförståelse och förkunskaper)
•  lära sig hur en fabel är uppbyggd
(Steg 1)
•  lära sig skriva dialoger, använda tidsord och beskrivande språk
(Steg 2)
•  tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en fabel
 (Steg 3)
•  på egen hand kunna planera och skriva en fabel
(Steg 4)

Hur undervisningen kommer att gå till

Förförståelse/förkunskaper:
Klassen/gruppen läser olika fabler och får på så sätt inblick i
berättarformen.

Steg 1:
 Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en
fabel. De övar på att använda tidsord, skriva dialoger och liknelser samt sensmoraler.
 
Steg 2:
 Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i en fabel, som dialoger, verb i
preteritum, beskrivande verb och olika sägaverb.

Steg 3:
 Eleverna övar på att beskriva djurs ”egenskaper” och planerar och skriver gemensamt
en fabel.   

Steg 4:
 Varje elev planerar och skriver på egen hand en fabel och bedömer den tillsammans
med sin lärare. Nya mål formuleras.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att:
•  förstå syftet med en berättande text
•  kunna skriva begripligt med en tydlig röd tråd
•  kunna skriva med en fungerande struktur, där personer och miljöer introduceras följt av en
rad händelser och en sensmoral
•  kunna använda de språkliga drag som är typiska för en fabel

Hur eleven ska få visa sina förmågor


Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans
bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: