Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2017 Värdegrund - en bra kompis.

Skapad 2017-03-15 23:20 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Under hela året kommer vi arbeta med hur man är en bra kompis och värdegrund.

Innehåll

 • Använda oss av olika material och metoder för att kunna samtala om och synliggöra hur man är en bra kompis och hur vi ska bete oss mot varandra. Detta kommer vi att lyfta fram och arbeta med på samlingarna. Bland annat kompisböckerna med tillhörande sagor, bilder och lekar. 

 

 • Hjälpa och stötta barnen i konflikter som uppstår i vardagen.

 

 • Berömma och sätta ord på när barnen är bra kompisar.

 

 • Skapa och gemensamt ta ansvar för gemensamma regler.

 

 • Vara bra vuxna förebilder för hur man löser konflikter och ska bete sig mot varandra för att alla ska må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: