Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 8 Procent

Skapad 2017-03-16 07:26 i Ornäs skola Borlänge
Pedagogisk planering för kap 8: Procent i MatteBorgen 5B.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att omvandla enkla bråk till procent, avläsa och rita cirkeldiagram i procent och kombinatorik.

Innehåll

Mål för Kapitel 8: Procent

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:


- att en hel är 100%, en halv är 50% och att en fjärdedel är 25%.

- avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.

- dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser.

- veta på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor.

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

procent

kombinera

hundradel

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Provräkning efter kapitlet visar om eleven når målen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: