👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Dragons

Skapad 2017-03-16 08:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 – 7 Engelska
Vi kommer under en period av några veckor att jobba med kapitlet Dragons. Ni kommer att läsa texter och göra övningar till det och vi kommer att se en film som heter Drakarnas rike. Arbetet avslutas med en större skrivuppgift som jag kommer att bedöma.

Innehåll

Ni har nu jobbat med Dragons under en period och det är dags att gå vidare med skrivuppgiften. Ni kommer att få välja bland tre olika alternativ. Två av dem är mer berättande texter där du ska använda din fantasi och kreativitet, medan den tredje är en mer informerande och argumenterande text. Tänk på att använda dig av de nya ord som du har lärt dig från texterna i kapitlet Dragons och försök att skriva så mycket som du bara kan. Bearbeta texten innan du lämnar in den (stavning, grammatik, styckeindelning, ordval och meningsbyggnad).

Här är de tre alternativen på skrivuppgift:

  1. Film review. Write a short summary of the movie and then write about what you thought of it and why. Think of the previous exercises we have done in Swedish.
  2. A dragon diary - read the text called A dragon diary in Textbook (p.88-89) and then you are to write your own diary. You have to be the dragon and then write about your day and what you do.
  3. My day as a dragon slayer. Pretend that you are a dragon slayer who is out hunting dragons. Write about your day.

Matriser

En
Engelska - Dragons

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriftspråket
Här bedömer jag helheten i din uppsats.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande.