👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hier wohne ich

Skapad 2017-03-16 09:28 i Tunabergsskolan Uppsala
Till kapitel 1 i Der Sprung 3
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I de här kapitlen får du bland annat lära dig att prata och skriva om hur och var du bor.

Innehåll

Syfte

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

I undervisningen kommer vi arbeta med:

Ord och fraser:

 • Ord för möbler och saker i ett rum (TB s 32+ordlista s 109)
 • Beskriva ett rum – var olika möbler står, hur rummet ser ut o s v. (TB s 33, ÖB s 29)
 • Beskriva hur och var man bor (i lägenhet, på vilken våning, villa, radhus t ex, på landet, i stan, i en förort etc). TB kap 5B s 34-35+ ordlista s 109
 • Ord för olika rum och säga vad man gör i olika rum (In der Küche kocht man….) och ord för olika våningsplan; ÖB s 30-31
 •  
 • Grammatik:
 • ackusativobjekt ÖB s 98
 • prepositioner som styr ackusativ ÖB s 132-134,
 • prepositioner som styr dativ ÖB s 137-140.
 • Personliga pronomen i nominativ, ackusativ och dativ (ÖB s 106-111)
 • Modala hjälpverb i presens (ÖB s 130-131)

 

Hur får du visa dina förmågor?

 • Genom muntligt prov där du beskriver ett rum efter en skiss
 • Skriftligt prov fredag 5 mars
 • Kontinuerligt under lektionstid

 

 Vad bedöms?

 • Din läsförståelse              
 • Din hörförståelse              
 • Din förmåga att uttrycka dig begripligt i tal och skrift och att använda dig av de ord, uttryck och grammatiska strukturer som vi gått igenom under arbetsområdet och tidigare.   

Uppgifter

 • Skriftligt prov i tyska

 • Läxa i tyska

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.