Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi - SH1B

Skapad 2017-03-16 09:42 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

Vidare instruktioner finns i dokumentet.

Uppgifter

  • AO6

Matriser

Sam
Samhällsekonomi - SH1B

# Begrepp # Analys # Reflektion # Information #Kommunikation

Förmågor
E
D
C
B
A
Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan översiktligt redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. Eleven kan redogöra och förklara det huvudsakliga genom att kortfattat beskriva helheten. Inte detaljerat och tunt på innehåll.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan utförligt redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. Eleven utvecklar sin redogörelse och förklaring genom att beskriva samband mellan innehållets olika delar samt ur olika perspektiv. Detaljerat och förklarande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin. Eleven utvecklar sin redogörelse och förklaring genom att beskriva samband mellan innehållets olika delar samt ur flera olika perspektiv. Detaljerat, förklarande samt ur flera olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor.
Kunskap om samhällsvetenskapliga begrepp
Eleven använder några samhällsvetenskapliga begrepp med viss säkerhet. Eleven använder i övervägande fall begrepp på ett korrekt sätt i sin redogörelse.
Eleven använder flera begrepp med viss säkerhet. Eleven använder i övervägande fall begrepp på ett korrekt sätt i sin redogörelse
Eleven använder flera begrepp med säkerhet. Eleven använder begrepp på ett korrekt sätt i sin redogörelse.
Förmåga att göra en muntlig/skriftlig presentation
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i sh. Inte detaljerat och tunt på innehåll
Eleven kan med viss säkerhet på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i sh samt formulera sig självständigt. Detaljerat och förklarande. Eleven uttrycker sig originellt (nyskapande), flera perspektiv utifrån undervisningsmaterialet
Eleven kan med säkerhet … Detaljerat, förklarande samt ur flera olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor som har samband med ämnesområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: