Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag <3 internet

Skapad 2017-03-16 11:14 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Samhällskunskap Svenska
På internet kan du bland annat hitta information, spela spel, se filmer, lyssna på musik och kommunicera med andra. Det är viktigt att vara källkritisk och medveten om att allt du läser eller ser på nätet inte behöver vara sant. Dessutom är det viktigt att tänka på hur du är mot andra på nätet.

Innehåll

Tidsperiod

Så här kommer vi att arbeta:

Under färggruppslektionerna arbetar vi med informationssökning, hur kan jag formulera en sökfras för att hitta informationen jag letar efter? Vi testar olika sökmotorer och omvandlar enheter med hjälp av google.

Vi kommer också att arbeta med diskussionsfrågor, vad vi använder nätet till och varför. Vi kommer att diskutera barns rättigheter på och utanför nätet, och vilka konsekvenser det kan få om man kränker någon på nätet. 

 

Vi kommer att se på UR-programmet Är det sant? och arbeta med Lilla Viralgranskaren.

Viktiga begrepp: webbläsare, adressfält, sökord, sökfras, sökmotor, sociala medier, källkritik.

 

Kunskapskrav och bedömning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: