Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått och diagram

Skapad 2017-03-16 12:39 i Västra Karups skola Båstad
Vad är medelvärde? Vad kan man använda ett diagram till? Hur många olika diagram finns det? Hur gör jag en frekvenstabell?
Grundskola 5 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss om olika lägesmått och diagram. Vad är medelvärde? Vad kan man använda ett diagram till? Hur många olika diagram finns det? Hur gör jag en frekvenstabell? Vi kommer att lösa olika matematiska problem, diskutera kring vilken strategi vi använder samt om svaret är rimligt.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Räkna ut medelvärde, typvärde och median.
 • Se samband mellan lägesmått (medelvärde, typvärde, median) och andra begrepp inom arbetsområdet.
 • Använda frekvenstabeller och diagram.
 • Göra beräkningar i decimalform (multiplikation och division).
 • Använda strategier vid problemlösning (göra tabell, rita bild, gissa och kontrollera).

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning.
 • Gå i genom olika strategier vid problemlösning (Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera).
 • Kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp.
 • Göra en egen undersökning som presenteras i ett diagram.

 

REDOVISNING

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du gör provet som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 
LÖSA PROBLEM
 • Hur väl du använder olika metoder och strategier vid problemlösning. I detta kapitel fokuserar vi på strategierna: Göra tabell, Rita bild, Gissa och kontrollera.

   ANVÄNDA MATEMATISKA BEGREPP

 • Hur väl du använder dig av matematikens begrepp i tal och skrift.

VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD

 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter när det gäller att beräkna medelvärde, typvärde och median.
 • Använda matematiska metoder när det gäller att göra beräkningar (multiplicera och dividera) i decimalform.

KOMMUNICERA OCH RESONERA

 • Hur väl du kan föra och följa ett matematiskt samtal vid olika typer av gruppaktiviteter och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: