Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och påverkan

Skapad 2017-03-16 12:39 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 6 Musik
Hur påverkas vi av musik?

Innehåll

I det här arbetsområdet ska vi undersöka hur musik påverkar oss och inom vilka områden i samhället som musik används. Musik omger oss dagligen och ibland på platser som vi inte ens tänker på. Hur utnyttjas musikens påverkan på vårt känsloliv av exempelvis handel och reklam? Det är några av frågorna du ska besvara.

 

Uppgifter

 • Hemuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musik och påverkan

E
.
C
A
Beskriva musikupplevelser
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser
Exemplifiera hur musik påverkar människor
Beskriva och ge exempel på ett enkelt sätt hur musik kan påverka människor.
Beskriva och ge exempel på ett utvecklat sätt hur musik kan påverka människor.
beskriva och ge exempel på ett välutvecklat sätt hur musik kan påverka människor.
Beskriva musikens innehåll
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Ny aspekt
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: