Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa på, mellan och bortom raderna

Skapad 2017-03-17 09:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Studieteknik - träna olika strategier för läsning- och inlärning.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig olika strategier för hur du kan lyckas med din läsning, din inlärning, ditt skrivande samt hur man tänker källkritiskt när man söker information. Dessa strategier är bra att behärska i alla ämnen i skolan och du kommer att ha nytta av det vid många tillfällen i livet.

Innehåll

 

SYFTE

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjligheter att utveckla språket för att:

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

* förstå ord

* förstå att texter kan innehålla mer information än den som står tydligt uttryckt med ord (skönlitterära texter)

* hitta den viktigaste informationen i en text

* läsa olika skönlitterära texter där du använder olika typer av lässtrategier 

 

ARBETSSÄTT - Vad? Hur? 

Varje vecka får du en text med tillhörande frågor. Vi läser tillsammans eller enskilt och du svarar på frågorna som hör till texten.

Vi tränar på att läsa , mellan och bortom raderna och du får lära dig olika strategier som kan hjälpa dig att förstå att texter kan innehålla mer information än den som står tydligt uttryckt med ord

Vi tränar på att hitta nyckelinformation i texter och du får lära dig om strategier som kan hjälpa dig att hitta den viktigaste informationen i en text

Vi läser skönlitterära texter och du tränar på olika sätt hur du kan göra för att minnas och lära dig innehållet

 

BEDÖMNING

  Du kommer du att få visa dina kunskaper kring din förmåga att:

- läsa på det sätt som vi tränat med de olika lässtrategierna.

- sammanfatta information i en skönlitterär text.

 

 

Uppgifter

 • Läsförståelse - test

 • Läsförståelse - "Lyckans äppelträd"

 • Arkeologi

 • Läsförståelse "Du & jag"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Lässtrategier
textförståelse
Du behöver träna mer på din förmåga att läsa och förstå.
Du visar att du kan läsa med flyt genom att välja och använda i huvudsak fungerande lässtrategier. Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar att du kan läsa med mycket gott flyt genom att ändamålsenligt använda effektiva lässtrategier. Du visar att du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Du visar att du kan läsa med gott flyt genom att välja och använda fungerande lässtrategier. Du visar att du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: