Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eken Undervisningsstund förskola

Skapad 2017-03-17 09:36 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Undervisningsstund. Samplanerad undervisning för förskollärare och arbetslag inom UndIF 2015-2018 Vaxholms stad
Förskola
Samplanerad undervisningsstund i två cykler för förskollärare och arbetslag kopplat till forskningsprogrammet UndIF 2015-2018.

Innehåll

Här nedan under "Bedömningsmatriser" hittar du underlag för Undervisningsstund. 

De två cyklerna ser ut så här: 

 

 

Vänligen 

Katinka Leo

 

Uppgifter

  • Deadlines

  • INSTRUKTIONER

Matriser

UNDERVISNINGSSTUND. Underlag för samplanering, samreflektion och samanalys

Rubrik 1

Cykel 1. Samreflektion, -utvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter första genomförandet av undervisningsstund. Deadline 28/2 Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Cykel 1. Samplanering i arbetslag
Här fyller ni i planering inför undervisningsstunden. Var ska vi?
Cykel 2. Samplanering i arbetslag. Förbättrad undervisningsstund.
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Cykel 2. Samutvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter andra förbättrade genomförandet av undervisningsstund. Deadline 31/3 Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nätverket?
Ny nivå
Undervisningens ramar: Antal barn
Stödfrågor planering: Hur många barn? Vilka barn? Vilken sammansättning av barn och varför? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt antalet och sammansättningen av gruppen på undervisningsstunden?
Vi tar fyra barn Ester, Estelle, Harry och Ernst. Elin och Estelle har stort intresse för att måla och kan mycket medan Herry och Ernst har inte samma egenskaper. Det måste vara inspirerande för de att se de andra barnen att måla och experimentera med färger.
Det var bra tänkt att ta just de barnen tillsammans. Harry och Ernst inspirerades av Estelle och Ester och ställde frågor till de.
Vi tar samma barn. Den här gången sätter vi de två och två för att undvika att de härmar varandra och använder mera egen fantasi.
Barnen pratade mindre med varandra och koncentrerade sig på att få fram olika färger. Målningar blev
Barnen har lärt sig att man kan få olika färger bara av tre grund färger. Speciellt glada blev de när de fick blanda gul och blå. Det gick så bra för att vi är engagerade och har förberet oss och vi har ateljén där miljön är anpassat och inspirerande.
Undervisningens ramar: Plats för undervisningsstunden
Stödfrågor planering: Var ska undervisningsstunden äga rum? Varför väljs den platsen? Stödfrågor utvärdering: Vilken påverkan fick valet av plats på undervisningsstunden?
Vi sitter i ateljén för att det är en bekant plats för barnen där miljön är anpassad för skapandet. Allt finns på plats.Man behöver inte springa och hämta material eller ställa fram för mycket grejer på bordet.Det är bra att barnen lär sig att ta fram materialet själva.
Ateljén är bra plats för sådant typ av undervisningen där är miljön lugn och inspirerande.
Ateljén.Vi var nöjda efter första undervisning stunden.
Samma .
Undervisningens ramar: Tidpunkt
Stödfrågor planering: När ska undervisningsstunden ske på dagen? veckodag? Hur länge? Stödfrågor utvärdering: Vilken effekt på undervisningsstunden fick valet av tidpunkt?
Undervisningen sker efter fruktsamlingen på förmiddag. På torsdag. I en kvart-halvtimme. Beroende på intressen.
Det är bra att ha undervisning på morgonen efter fruktsamlingen då barnen är fulla med energi.
Vi har märkt att barnen behövde mera tid så den här gången kommer vi att låta barnen sitta lite längre.
Det var bra att ge barnen mera tid, de ville måla flera målningar.
Undervisningens ramar: Förberedelser
Stödfrågor planering: Vilket material planerar ni att använda? Hur ska materialet presenteras? Hur involveras barnen i planering av förberedelser? Hur ska barn och vuxna organiseras? Vem gör vad? Stödfrågor utvärdering: Hur påverkade förberedelserna undervisningsstunden? Hur fungerade samarbetet? Vad kan göras bättre nästa gång?
Man använder grundfärgerna. Guachfärger,växtpapper,penslar . Vi låter barnen att experimentera att blanda grundfärgerna och se vad som händer. Axana och Elena håller undervisningen tillsammans. Ställer frågor och dokumenterar. Axana antecknar och tar bilder.
Vi märkte att vi måste använda mindre pumpflaskor då barnen kan lättare använda färgerna på egen hand. Vi har märkt att det fanns intresse att börja måla med viss färg så nästa gång kommer vi att använda paljetter.
Vi kommer att använda mindre pumpflaskor. Vaxtpapper och färger och penslar i olika storlekar. Paljetter.
Barnen kunde ta färgerna på egen hand när vi ställde fram mindre pumpflaskor. Barnen lärde sig ett nytt ord-paljett. Vi berättade för barnen hur målare blandar färger på paljetter. Det gjorde att barnen ville inte bara blanda färger utan även måla tavlor.
Undervisningens kärna: Undervisningsstundens innehåll (kortfattat )
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden genomföras? Vilket lärande syftar den till att utveckla? Vilka läroplansområden under avsnitt 2.2 omfattas? Vilka frågor planerar ni att ställa? Hur planerar ni att utmana barnen under genomförandet? Stödfrågor utvärdering: Hur gick genomförandet? Vilka frågor ställdes? Gick det som ni hade planerat? Vilket förändrat kunnande kan ni se? Vad kan förbättras? Hände något oväntat? Vilka aspekter blev bättre än ni tänkt?
Vi ställer fram grund färgerna så barnen kan blanda och se vad som händer. (Guachfärger och växtpapper, penslar i olika storlek.) Vilka färger det kommer. Barnen lär sig om färger. Vi utmanar barnen att blanda brun, grön och orange.
Vi frågade barnen vilka färger finns det? Sedan fick barnen blanda de färgerna som de vile få fram. De fick grön, brun orange,lila men tillslut blev det bara en färg.
Vi ställer fram grund färgerna. Fast den här gången kommer barnen att blanda färgerna på paljetter och måla sedan med färdigt blandade färger.
Det blev fina tavlor.
Undervisningens synliggörande: Dokumentation
Stödfrågor planering: Hur ska undervisningsstunden dokumenteras? Vem/vilka dokumenterar? Hur planerar ni att synliggöra barns förändrade kunnande? För er i arbetslaget? För barnen? För nätverksgruppen? Stödfrågor utvärdering: Passade dokumentationsformen denna undervisningsstund? Vilka aspekter med dokumentationen kan förbättras?
Axana antecknar och tar bilder. Vi sätter upp målningarna tillsammans med barnen. Vi skriver en ateljé blogg där vi visar hur barns kunnande förändras. Från att bekanta sig med tekniken att blanda färger tills att kunna använda den kunskap fritt på egen hand när man målar tavlor. Vi kommer att ha en vernissage då föräldrar och barn kan se alla målningar som vi kommer att få. En bildspel där man ser utvecklingen steg för steg.
Det gick bra.
Vi fortsätter på samma sätt.
Vi har målningar uppsatta på väggarna på avdelningen som inspirerar andra barn. Jag vill också gå och måla- säger andra barn.
Ny aspekt

Ny rubrik

Cykel 1. Samreflektion, -utvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter första genomförandet av undervisningsstund. Deadline 28/2 Hur gick det? Varför gick det som det gick?
Cykel 1. Samplanering i arbetslag
Här fyller ni i planering inför undervisningsstunden. Var ska vi?
Cykel 2. Samplanering i arbetslag. Förbättrad undervisningsstund.
Här fyller ni i en ny förbättrad planering som ska vara så lik den första som möjligt men med de justeringar som krävs för en ännu bättre undervisningsstund. Hur går vi vidare?
Cykel 2. Samutvärdering & samanalys.
Här fyller ni i era reflektioner och analyser efter andra förbättrade genomförandet av undervisningsstund. Deadline 31/3 Hur gick det? Varför gick det som det gick? Vad har vi lärt oss? Vilka lärdomar tar vi med oss in i nätverket?
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: