👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Förskoleklass Normer och värden

Skapad 2017-03-17 10:19 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)
Normer och Värden förskoleklass Clownfisken

Innehåll

Skolan ska

 • "Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling." (från övergripande mål och riktlinjer - normer och värden).
 • "Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram." (från skolans värdegrund - saklighet och allsidighet).
 • "Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen." (från skolans värdegrund - skolans uppdrag).
 • "Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter." (från skolans värdegrund - skolans uppdrag).

Eleven ska

I arbetsområdet ska du få möjlighet att träna och utveckla:

 • Demokrati
 • Respektera dig själv
 • Respektera andra
 • Empati
 • Respektera egendom, närmiljön och omvärlden

Undervisning och arbetssätt

Genom att upprätta tankekartor får du möjlighet att påverka din lärandemiljö. Du får komma med förslag om vad du vill att verksamheten ska innehålla och genom att rösta tränar vi på att ta demokratiska beslut.

Vi tränar på att lyssna till andras åsikter och träna på att respektera att man kan tycka olika. Vi vill att du tränar förmågan att vänta på din tur i tex: samlingar, lekar samt spel.

Vi tränar på samspel i och utanför gruppen.

Vi vill att du visar respekt för vår närmiljö genom att vårda skolans ute- samt inomhusmaterial.  

 • EQ-övningar
 • Fadder i år 1
 • Samarbetsövningar och lekar
 • Sånger och berättelser som berör ämnet
 • Visning
 • Veckans kompis
 • Filmer/Böcker
 • Skräpplockardag

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11