Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent v12-14

Skapad 2017-03-17 12:30 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 – 9 Matematik
Ett kort arbetsområde som inleds med en frågeställning och avslutas med skriftligt problemlösningsavslut och begreppsdiskussion. Åk6 och 9 med fokus på NP. I bedömningen kommer jag att titta på: - Hur du löser PROBLEM med alternativ lösning - Hur du förstår och använder matematiska BEGREPP skriftligt. - Hur och vilken METOD du använder och hur effektiv den är - Hur och på vilket sätt du KOMUNICERAR/redovisar dina lösningar. hur du använder ditt matematiska skriftspråk. Ex.vis bilder, uträkningar, tabeller, enhetssvar osv. - RESONEMANG kommer det finnas möjlighet att bli bedömd i om man analyserar sina svar utifrån t.ex rimlighet

Innehåll

Åk6

Borgen

 1. sid 40-45
 2. Lär in begreppslista - se classroom
 3. sid 54-56
 4. sid 60-62
 5. Läs in sammanfattning "Procent" sid65
 6. Problemlösningsuppgift som lämnas in fredag v13
 7. NP v14

 

Formula6

 1. sid 154-156
 2. Lär in begreppslista - se classroom
 3. aktivitet 5:4 sid 165
 4. sid 165-167
 5. sid 170-171
 6. Läs in sammanfattning "Procent" sid174
 7. Problemlösningsuppgift som lämnas in fredag v13

 

Formula7

 1. sid 194-200
 2. Lär in begreppslista - se classroom
 3. sid 201-202
 4. sid 204-207
 5. Läs in sammanfattning s 208
 6. Problemlösningsuppgift som lämnas in fredag v13
 7. NP v14

 

Formula8

 1. aktivitet 2:2 sid71
 2. sid 81-86
 3. Lär in begreppslista - se classroom
 4. sid 95-97
 5. Läs in sammanfattning "Procent" sid98
 6. Problemlösningsuppgift som lämnas in fredag v13
 7. Momshäfte att jobba med i tidskriftsamlaren.

 

Formula9

 1. aktivitet 2:1 sid54
 2. sid 55-66
 3. Lär in begreppslista - se classroom
 4. sid 88-92
 5. Läs in sammanfattning "Procent" sid98
 6. Problemlösningsuppgift som lämnas in fredag v13
 7. Momshäfte att jobba med i tidskriftsamlaren.

 

Bryggan

 1. sid 92-94; Lämna in minitest
 2. Lär in begreppslista - se classroom
 3. sid 75-103; Lämna in minitest
 4. Arbeta tillsammans sid 104
 5. Läs in sammanfattning "Procent, andelen, det hela, delen..." sid 109
 6. Problemlösningsuppgift som lämnas in fredag v13
 7. Momshäfte att jobba med i tidskriftsamlaren. NP åk6 v14

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: