Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmtema: Barn i världen

Skapad 2017-03-17 13:23 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna ska i grupp skriva ett manus som handlar om vänskap. Därefter ska det skrivna manuset filmas och redigeras med i-Pads.
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet kommer du att träna din förmåga att:

 • kommunicera och formulera dig i tal och skrift
 • redogöra för innebörden av barnens rättigheter och ge exempel på vad rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen.

 Undervisning/Metoder

 • Genomgång av hur ett manus skrivs (rollista, repliker, scener)
 • Genomgång/användning av filmredigeringsprogram.
 • Grupparbete i grupp om 5 elever, med redovisning genom filmvisning.
 • Muntlig reflexion om hur filmprojektet har gått.

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas under arbetsprocessen samt på de färdiga produkterna i form av film och manus. I följande situationer sker bedömning:

 • Under arbetsprocessen.
 • I samtal under arbetets gång.
 • Ett skriftligt filmmanus.
 • En färdig film på max 10 min.

Den filmskapande processen är av naturliga själv en grupprocess eftersom det är väldigt svårt att göra en film själv. För att man skall lyckas göra en bra film krävs det att man som grupp samarbetar och att alla gör sitt yttersta för att hela tiden utveckla filmen i både form och budskap. Det färdiga filmmanuset bedöms i ämnet svenska under själva skrivprocessen. Vår bedömning utgår dock från varje elevs egna del processen.

Uppgifter

 • filmtema- Barn i världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: