👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för planering av en eller ett par lektioner

Skapad 2017-03-17 14:12 i Testskola 2 Kristinehamn
Grundskola F – 9
Mall för planering.

Innehåll

Information till läraren

Den här mallen har flera syften; att synliggöra för eleven hur mål, aktiviteter och bedömning hänger ihop och att hjälpa dig med en tydlig struktur för din planering. 
Den blå texten innehåller frågor som utgår från teori och beprövad erfarenhet om god undervisning. Radera den innan du tilldelar den till dina elever.

 

Mål för lektionen/lektionerna

Vad är absolut viktigast och mest centralt att eleverna förstår under lektionen/lektionerna (fakta, metod, syfte, form/presentation)?
Till vilken större helhet är lektionens mål kopplade?
Vilka vanliga missuppfattningar finns? 

Målet under lektionen/lektionerna är att du ska förstå att/hur...

  •  
  •  
  •  

 

Du kan lägga till kopplingar till läroplanen genom att klicka på knappen "Läroplan" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Hur kan aktiviteterna och uppgifterna tänja och synliggöra elevernas förståelse av lektionens/lektionernas mål? 
Ex. praktiska övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, presentationer, EPA-diskussioner (Enskilt, Par, Alla)  
Hur kan du erbjuda eleverna olika nivåer både inom en och samma aktivitet/uppgift och mellan de olika aktiviteterna/uppgifterna?

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

  •  
  •  
  •  

 

Du kan lägga till en uppgift till planeringen genom att klicka på knappen "Uppgift" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. På så vis kan du fördjupa beskrivningen av aktiviteten/uppgiften och ge eleven möjlighet att lämna in sitt arbete.

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Hur ska elevernas förståelse synliggöras under lektionens gång?
Vem ska bedöma? (Eleven själv, kamrater, läraren, kollegor)
När, och varför? (Början, mitten, slutet? Summativ eller formativ bedömning?)
Hur kan du synliggöra kvalitet för eleverna? (Checklista, matris, exempelarbeten)

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att

  •  

 

Källor vi kommer att använda

Vilka böcker, artiklar, filmer och/eller hemsidor kommer eleverna att erbjudas?

 

Vi kommer att använda oss av följande källa/källor: