Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skaffa dig ett liv! Vt-17 Team 8 (Sh)

Skapad 2017-03-18 10:31 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Samhällskunskap
Praktiken närmar sig med stormsteg, och ni kommer då möta en annan verklighet. Det kommer bli en spännande och lärorik upplevelse, och inom snar framtid kommer även detta bli en del av er vardag. Därför kommer vi i detta arbetsområde fördjupa oss och förbereda er väl inför praktiken. Allt från hur arbetsmarknaden ser ut, och hur man skall gå tillväga för att söka olika jobb. Men även lyfta fram saker som arbetsbelastning och säkerhet när det kommer till arbetsplatser. Utöver detta kommer ni även att presentera olika yrken för varandra, som förhoppningsvis kommer skapa nyfikenhet och intresse.

Matriser

Sh
Skaffa dig ett liv! Vt-17 Team 8 (Sh)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Använda begrepp inom samhälls- kunskap
Du behöver hjälp för att kunna använda begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder några begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder flera begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder många begrepp på ett korrekt och tydligt sätt.
Undersöka samhälls- frågor i arbetslivet
Du undersöker samhällsfrågor som rör arbetslivet men behöver hjälp när du ska beskriva samband mellan t.ex. inkomst, kön, etnicitet, ålder.
Du kan undersöka samhällsfrågor som rör arbetslivet och beskriver då något samband mellan t.ex. inkomst, kön, etnicitet, ålder med hjälp av något exempel.
Du kan undersöka samhällsfrågor som rör arbetslivet och beskriver då några samband (några led) mellan t.ex. inkomst, kön, etnicitet, ålder med hjälp av några exempel.
Du kan undersöka samhällsfrågor som rör arbetslivet och beskriver då flera samband(flera led) mellan t.ex. inkomst, kön, etnicitet, ålder med hjälp av flera exempel och visar ur olika perspektiv.
Söka information och resonera om information och källor
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett ganska bra sätt men behöver hjälp när du ska resonera om informationens och källornas trovärdighet (är pålitliga) och relevans (är viktiga).
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett ganska bra sätt och resonerar på ett enkelt sätt om informationens och källornas trovärdighet (är pålitliga) och relevans (är viktiga).
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett bra sätt och resonerar på ett konkret sätt (ger exempel) om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett säkert sätt och resonerar på ett konkret och tydligt sätt (har förklaringar) om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: