Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt17 åk 7 En Prime Time 1 chapter 7 Msv, Ry

Skapad 2017-03-18 15:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Improve your writing by studying the texts, words and grammar in chapter 1-2 in Prime Time. Learn how to write about yourself, your best friend and other for you important people.
Grundskola 7 Engelska
I det här arbetsområdet arbetar vi bl.a. med att beskriva människors utseende. VI lär oss ord och uttryck kopplade till ansiktet. VI tränar också på det engelska alfabetet och hur man uttrycker att något pågår nu, s.k. progressiv form (ing-form). Vi fortsätter arbeta med verb i preteritum, såväl regelbundna som oregelbundna.

Innehåll

Mål för elev

-Formulera dig och kommunicera i skrift.

-Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Innehåll

Läs och översätt kapitel 7a, Eyewitness, 7b Let´s face it och 7 (More) The third thing. Lär dig orden och uttrycken som tillhör de tre kapitlen.
Arbeta med övningarna som tillhör kapitlen i övningsboken, glöm inte rätta.

Grammatik: 

Verb i preteritum, alfabetet, progressiv form (ing-form)


Genomförande

Under lektionerna får du efter gemensam genomgång arbeta med texterna och övningarna i övningsboken. Du får arbeta med ny grammatik under lektionerna. Du får även hemläxa att lära in de nya orden och den nya grammatiken. På lektionerna skriver du även texter som du också samtalar om.

Bedömningen avser din förmåga att:

-formulera dig och kommunicera i skrift

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Bedömningen sker under lektionstid men också skriftligt vid "Checkpoint" vid arbetsområdets slut. 

Kursplanemål

-Formulera dig och kommunicera i skrift. 

-Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 

Matriser

En
LPP Prime Time 1, ch 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
-formulera dig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: