Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 9 PÅGÅENDE Hi Andra världskriget Asv

Skapad 2017-03-19 08:03 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia Engelska
Arbetsområdet är en fortsättning på arbetsområdet om "Världskrigen" och behandlar händelser efter september 1939 och är ett samarbete med engelskundervisning.

Innehåll

Mål för eleven

Du ska kunna

- redogöra för de viktigaste dragen i själva krigsförloppet och hur Norden påverkades av kriget samt bakgrund, förlopp och omfattning vad gäller förintelsen Förintelsen,

- använda olika typer av källor samt resonera om källornas trovärdighet och relevans.

- redovisa om ett ämne som rör andra världskriget. Redovisningen sker på engelska.

Genomförande

Under några veckor på vårterminen läser vi om andra världskriget. Ni kommer att arbeta med uppgifter och resonera kring bilder. Ni fördjupar era studier på engelsklektionerna där ni gör ett arbete om en händelse under kriget. Redovisningen sker på engelska. Du ska prata i tre-fem minuter och du får ha stödord, men du får inte läsa innantill. Granskningen av källorna sker på svenska och inlämnas till Annika. I stället för ett prov har vi två förhör samt redovisning av bilder och källkritik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi En
Jä vt 167 åk 9 Hi Andra världskriget ASv( Pågående)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera om källors trovärdighet
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Hur du pratar på engelska
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: