Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text VT år 6

Skapad 2017-03-19 12:54 i Hannaskolan Grundskolor
Planering av arbete med förklarande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska
Nästa texttyp vi ska arbeta med är en förklarande text. Vi kommer att lära oss hur förklarande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och hur texten struktureras. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand beskriva ett naturfenomen.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna välja ut och sammanställa information om det naturfenomen du valt att förklara.
 • Kommentera de källor du har använt i ett källkritiskt perspektiv.
 • Kunna använda olika ämnes specifika ord på ett sådant sätt att de passar in och förtydligar texten.
 • Kunna komponera och använda bilder som kompletterar din förklarande text.
 • Veta vad huvudsats och bisats är. 
 • Kunna berätta om de språkliga drag en förklarande text har.
 • Skriva och organisera en förklarande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om förklarande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på begrepp och definitioner.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.
Du ska göra en kamratbedömning av en annan elevs text.
Du ska också bearbeta din text efter kommentarer och råd i kamratbedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Baskunskaper, texten

Texten

Här bedömer både du och jag din text. När det står ett E har du klickat och när det står ett L har jag klickat. /Pernilla
Innehåll
Min text innehåller all information som behövs för att kunna förstå detta naturfenomen.
Struktur
Jag följer strukturen för en förklarande text, med rubrik, definition, förklaring i logiska steg och en sammanfattande avslutning
Jag har delat in texten i passande stycken som följer en logisk ordning.
Verbform
Jag använder i huvudsak verb i presens i hela texten.
Ordval
Jag använder ämnes specifika ord som jag vet vad de betyder och jag använder dem på rätt sätt, i rätt form.
Jag använder mig av sambandsord för tid och orsak.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
Jag frågar om stavningen, eller slår upp i ordlistan, när jag är osäker på hur ett ord stavas.
Jag använder mig av varierande meningsbyggnad, enkla, sammansatta och komplexa meningar finns med i min text.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa.
Estetisk uttryck
Jag komponerar och använder en bild som förtydligar textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: