👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkelreligioner år 7

Skapad 2017-03-19 14:02 i Torpskolan Lerum
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
HINDUISM & BUDDHISM kallas för cirkelreligioner då de tror att man återföds på nytt. Vi kommer att arbeta med en religion i taget

Innehåll

Vi kommer under några veckor lära oss om hinduism och buddhism. Efter varje avslutad religion så blir det ett prov. Dessa två prov kommer tillsammans med muntliga diskussioner plus bedömning av läxa bli ett betyg.

Ppt och religionsboken kommer vi att använda oss av, samt diskussioner i klassen. 

Se bloggen Hinduism för allt material. 

 

 

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Rubrik 1

E
C
A
Lgr 11
Prov Hinduism
Du visar att du har grundläggande kunskaper om hinduism Du kan berätta om det mest centrala inom dessa religioner.
Du visar att du har goda kunskaper om hinduism. Du kan förklara det mest centrala i dessa religioner, hur de fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och med dessa goda kunskaper kan du tydligt förklara det mest centrala i dessa religioner, hur de fungerar
Lgr 11
Prov Hinduism
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Lgr11
Prov Buddhism
Du visar att du har grundläggande kunskaper om buddhism. Du kan berätta om det mest centrala inom dessa religioner.
Du visar att du har goda kunskaper om buddhism. Du kan förklara det mest centrala i dessa religioner, hur de fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om buddhism och med dessa goda kunskapeer kan du tydligt förklara det mest centrala i dessa religioner, hur de fungerar
Lgr 11
Prov Buddhism
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Lgr 11
Läxa buddhism "lidandet"
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.