Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De 5 sinnena

Skapad 2017-03-19 19:27 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Förskola
Vi kommer att arbeta med temat: de 5 sinnena. Syftet är att barnen ska lära sig sina sinnen som en del av sin egen kropp. Träna dessa sinnen på ett lekfullt sätt och få förståelse för att när man använder sina sinnen utforskar man omvärlden.

Innehåll

ARBETSSÄTT :

Vi introducerar temat, de 5 sinnena på ett lekfullt sätt. Vi gissar, skapar, leker, använder musikinstrument, sjunger : `` huvud, axlar, knä och tå``, ``ingen gör så fin musik som du``. 

LUKT

Vi använder en ögonbindel och barnen får gissa vad det är som luktar, t.ex kryddor som kanel.

Ute: hur luktar det i skogen, hur luktar en kotte, en blomma, hur luktar det efter att det t.ex har regnat.

Vi diskuterar med barnen.

HÖRSEL

Gissa vad det är som låter?

Vi gömmer olika instrument och barnen får gissa vilket instrument det är.

Vi använder en tickande klocka.

Vi knäpper med fingrarna.

Vi går på ljudpromenader, vad hör vi i utemiljön?

Diskuterar med barnen, stör buller och hög ljudnivå oss? Vad hör vi inne, vad hör vi ute?

Pratar om teckenspråk.

Vi  skapar, gör egna maraccas.

KÄNSEL

Vi använder ögonbindel och barnen får gissa vad det är.

Vi använder olika påsar med olika material  som sand, ris, stenar, knappar, mjöl, en balong med vatten.

Skålar med varmt, kallt, ljummet vatten.

Känna igen lent, hårt, mjukt, varmt, kallt.

SYN

Hur många ögon har vi och vart på ansiktet sitter de?

Tar kort på barnens ögon, gissa vems de är.

Vi har olika ögonfärger och några använder glasögon och kontakt linser. Vad är kontakt linser?

Hur läser blinda personer (Brailleskrift/punktskrift) diskutera. Hur tar sig blinda personer fram i samhället? Vita käppen, ledarhund.

Övning med barnen, gå i rummet och blunda hur känns det

SMAK

Vi använder ögonbindel och försöker gissa vad vi smakar på ,t.ex citron, frukt, marmelad, salt.

Vi smakar också och håller i näsan känner vi samma smak, diskutera.

 

Dokumentation

Pedagogisk dokumentation (kort) av barnens olika kroppsdelar, mun, ögon, öron, tunga.

Barnens individuella utveckling dokumenteras på deras lärloggar.

Utvärdering av pedagogerna av temat de 5 sinnena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: