Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ÅK 9 - Stora svenska författare

Skapad 2017-03-19 19:51 i Tiundaskolan Uppsala
För att vara allmänbildad i dagens samhälle bör man ha kunskaper om några kända svenska författare eftersom de och deras verk är "levande" och påverkar oss än idag.
Grundskola 9 Svenska

I detta arbetsområde är det meningen att ni ska lära känna några kända svenska författare och deras verk. Efter en gemensam genomgång av August Strindberg och Selma Lagerlöf, kommer ni att specialisera er på en författare. Men eftersom det är meningen att ni ska veta lite om varje författare och hört talas om dem kommer vi att redovisa ert arbete muntligt. Hur ni väljer att redovisa är upp till er. Bara er fantasi sätter gränserna. Ett krav är att ni hämtar informationen från flera olika källor, t.ex. läroböcker, uppslagsverk, antologier eller internet.

Innehåll

Svenska författare:

 • Selma Lagerlöf
 • August Strindberg

Valbara författare:

 • Gustaf Fröding
 • Vilhelm Moberg
 • Harry Martinsson
 • Moa Martinsson
 • Karin Boye
 • Hjalmar Söderberg
 • Ivar Lo-Johansson
 • Victoria Benedictson
 • Pär Lagerkvist
 • Fredrika Bremer

Centralt innhåll:

Det här ska du göra:

 1. Välj en författare utav de tio nämnda.
 2. Ta reda på fakta om din författare. Hur såg Sverige ut på den tiden författaren levde? Finns det några stora politiska händelser vid den tiden? Hur levde folk i allmänhet?
 3. Hur såg författarens liv ut? Vad påverkade henne/honom att skriva det som han/hon gjorde?
 4. Ge exempel på några kända verk av författaren och berätta kortfattat vad de handlade om.
 5. Du ska även läsa en hel bok som din författare skrivit och berätta vad den handlar om. 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • hämta information från flera olika källor
 • hitta fakta om din författares liv och om hur Sverige såg ut på den tiden
 • läsa, förstå och tolka ett verk (eller ett utdrag ur ett verk) som din författare har skrivit
 • genomföra en muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: