Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens yttre och inre krafter/Naturkatastrofer

Skapad 2017-03-19 19:58 i Björndammens skola Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 4 – 6 Biologi Geografi Svenska
Hur gammal är jorden? Vad är en superkontinent? Varför blir det jordbävningar? Varför finns de flesta vulkaner på havets botten? Vi ska under några veckor närma oss vår jord och försöka förstå dess krafter och hur det kan påverka oss.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

(Under v.12-16 kommer vi arbeta med detta.)

Det är att du ska förstå vilka krafter vår jord har och hur det påverkar oss som lever på jorden. Du ska utveckla dina kunskaper om naturens olika processer som påverkar jordytans former och mönster. 

Syfte - varför läser vi detta? 

Du ska utveckla dina kunskaper om naturens olika processer som påverkar jordytans former och mönster. 

Du ska få förutsättningar att göra geografiska analyser  av omvärlden och att presentera resultatet med hjälp av geografiska begrepp. 

Undervisningen ska även bidra till att du får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet. 

Centralt innehåll - vad läser vi?

Vi kommer att lära oss om: 

 • Hur gammal är jorden?
 • Pangea - superkontinenten
 • Jordbävningar
 • Vulkaner
 • Erosion och vittring
 • Naturkatastrofer 

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Vi kommer att: 

 • se filmer
 • diskutera
 • arbeta med häftet "Jordens yttre och inre krafter" 
 • arbeta med material från "Tummen upp" s. 16-17 och 24-25 
 • eget bildspel - du arbetar med bildspelet under arbetets gång. 

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Du kommer att bedömas genom:

 • aktiviteter och delaktighet under lektionen
 • redovisning av bildspelet 
 • skriftligt prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: