Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 7

Skapad 2017-03-19 20:11 i Gåvsta skola Uppsala
Lokal pedagogisk planering i tyska för år 7, höstterminen - 11.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Der Sprung 2 kapitel 9-11

Innehåll

Kapitel 9 Musik für alle Fälle.

Vi läser t ex annonser, samtalar om vad man kan göra på kvällen, tar upp ord som handlar om musik och berättar om eventuella musikintressen.

Mål:berätta om ditt musikintresse, samtala om vad du vill göra på kvällen.

Kapitel 10 Sportfieber Vi tar bl.a. upp olika ord för kroppen och ord för sjukdomar.

 

Mål: kunna ord för ansikts-och kroppsdelar

Grammatikgenomgångar av t ex possessiva pronomen.

 Kapitel 11 Feste och Ferien. Vi går igenom hur man beställer något att äta och dricka samt ord för mat. Ord och uttryck när man stämmer träff per telefon eller går på fest övas. Vi skriver menyer, gör planscher och skriver en dialog.

Mål:Klara av en restaurang besök

 

Du kommer att bedömas efter hur väl du tar till dig nya ord och uttryck och hur väl du använder och visar dina kunskaper på olika sätt. Bedömningens fokus denna termin kommer att ligga på din förståelse och din förmåga att uttrycka dig muntligt. Förmågorna bedöms i en matris.

Matriser

M2
Moderna språk -

Lyssna och läsa/reception

Lyssna
Du kan med stöd förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Du kan med stöd förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Förståelse del 1
Du kan med stöd visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöras för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förståelse del 2
Du kan med stöd agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner innehållet.
Strategier - förståelse
Du kan med stöd välja och använda någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Strategier - välja/använda
Du kan med stöd välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Tala och samtala - produktion och interaktion

Tala - muntlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion - tala
I muntlig interaktion kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - strategier vid tala
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som med viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan med välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan med välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva - produktion och interaktion

Skriva - skriftlig framställning
Skriva -skriftlig framställning Du kan med stöd formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion - skriva
I skriftlig interaktion kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion - strategier vid skriva
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som med viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommunikationens innehåll

Omvärlden/reflektion
Du kan med stöd enkelt kommentera någon företeelse i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt kommentera någon företeelse i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: