Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktivitete 16/17 LS

Skapad 2017-03-19 22:38 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om rutiner som ingår i vardagen.

Innehåll

Syfte

 Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om rutiner som ingår i vardagen.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:
-källsortera och slänga skräp.
-lära känna närmiljön och träna trafikregler.
-jobba med värdegrund genom att ha klassråd.
- jobba med livsfrågor i form av rätt o orätt samt hur man är en god kamrat.

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9

Matriser

VAA
Grundsärskolan träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
-källsortera och slänga skräp.
-lära känna närmiljön och träna trafikregler.
-jobba med värdegrund genom att ha klassråd.
- jobba med livsfrågor i form av rätt o orätt samt hur man är en god kamrat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: