👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amigos tres - capítulo 6, 7, 8 y 10

Skapad 2017-03-19 23:27 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här avsnittet kommer du att lära dig att beskriva en persons inre egenskaper. Vi kommer att repetera och gå djupare in på verben ser och estar. Kapitel 7 tar upp possessiva pronomen. Dessutom kommer du att få lära dig kroppsdelarna och fraser som är användbara hos läkaren.

!Buena suerte!

Innehåll

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Böja verb i futurum

 • Presensböjning av verben ser och estar – att vara samt skillnaden mellan dem

 • Adjektiv som beskriver inre egenskaper

 • kroppsdelarna
 • användbara ord och uttryck hos läkaren

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen
 • Hörövningar
 • En personbeskrivning med inre och yttre egenskaper.

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftligt prov där vi bl.a. kommer att testa av grammatiken vi har arbetat med och skriva ett en text om några personer i en klass.
 • Hörförståelse med anknytning till ämnesområden vi har arbetat med.
 • Läsförståelse med anknytning till ämnesområden vi har arbetat med

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.