Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bråk och procent åk 7

Skapad 2017-03-19 23:45 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Innehåll och mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • procentform
 • decimalform

Metoder vi använder:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Jämföra storleken av bråk
 • Växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna det hela

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Fg Bråk och procent åk 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Din förmåga att kunna använda, tolka och förstå de matematiska begreppen.
Metod
Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
Resonemang
Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
Problemlösning
Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet. Din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika typer av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
Skriftlig kommunikation
Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar. Din förmåga att uttrycka dina tankar skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
Muntlig kommunikation
Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar. Din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: