👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Safirens projekt "Bamse" vt-17

Skapad 2017-03-20 09:24 i Ringblomman Örebro
Förskola

Mall

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?    - Vad gör barnen ?

Många av barnen hade besökt Kolmården och Bamses värld under förra sommaren och pratade med kompisarna om figurerna och deras olika karaktärer. Därför planerar vi att fortsätta med höstens projekt "Bamse". Barnen är intresserade och nyfikna på det vi pedagoger erbjuder.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Barnen är intresserade och vi erbjuder alla barnen nya saker. Vi arbetar med de prioriterade läroplansmålen.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Vi fortsätter arbeta med matematik, språkutveckling och med natur/experiment.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi fortsätter med våra tvärgrupper på torsdagar gemensamt hela Safiren; Bamse, Skalman och LilleSkutt. Husmusen med barnen födda 2014 bildar ny grupp som mixar matte, språk och natur på "basnivå".

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Vi delar lika på ansvaret i de olika tvärgrupperna.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi känner att vi ser alla barns olika behov och utveckling lättare då vi endast har tio barn i varje grupp med två pedagoger. Lugnare tempo och vi hinner lyssna, medforska, ställa frågor och se barnen.

   - Material? 
   - Metoder?

Olika material och metoder varje torsdag och i de olika grupperna. Då ett visst antal veckor gått så byter barnen grupp tills alla har fått tagit del av varje ämne. Varje grupp dokumenterar varje torsdag och alla gruppers dokumentation sätts upp i hallen på Safiren.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016