Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkgrupp

Skapad 2017-03-20 09:35 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Det finns behov av språklig stimulering på olika individuella nivåer då en tredjedel av gruppen behöver utveckla och utmanas i språkliga och kommunikativa förmågor.

Innehåll

Strävansmål:

  • Lpfö98
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

VAD ska undervisningen utmana.

 Vi vill utveckla förmågor som: Att lyssna,reflektera, ge uttryck för egna uppfattningar, och försöker förstå andras perspektiv, utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Genomförande/HUR:

Då vi upplever att det finns ett behov av språklig stimulering på avdelningen vill vi  erbjuda planerade språkgrupper som med hjälp av bilder(boardmaker) på ett mer tydligt och mer förståeligt sätt för barnen visar på en början och ett slut. Vi vill med detta skapa kontinuitet för barnen samt ge dem en samhörighet i gruppen. 

Vem/vilka:

 Språkarbetet är uppdelat i två grupper efter behov där den ena gruppen träffas på tisdagsförmiddagarna där en vuxen och fyra barn deltar. Den andra språkgruppen träffas på torsdagsförmiddagarna där en vuxen och fyra barn deltar.

Förberedelser:

Pedagogerna ser till att materialet är förberett och att Ipad finns tillgänglig för dokumentation under tiden. Barnen förbereds på samlingen med bilder att de ska delta i språkgrupp. 

Aktiviteter:

Vi börjar språkgruppen med samma namnsång i båda grupperna där syftet är att tydligt visa en början på språkgruppen. Där efter reflekterar vi med hjälp av Ipad kring vad vi gjorde gången innan. Vi ser att detta är ett användbart sätt att bli mer delaktig i sitt görande och samtidigt få möjlighet att sätta ord på de vi gjort, enskilt eller med stöd av en pedagog.Vid dessa tillfällen kommer vi att använda oss av aktiviteter som: rim och ramsor, sånger, munmotoriska övningar, spel, sagopåsar, lägesord (i, under, ovan m.m.), färger, antal, dramalekar, vardagliga substantiv ex. frukter, grönsaker, djur, kläder, leksaker, familj, fordon. Gruppen avslutar med fingerramsa "Fem små båtar".

Efterarbete:

Genom att vi vid varje tillfälle använder oss av Ipad för att reflektera tillsammans med barnen kring vad vi gjort blir barnen delaktiga i sitt lärande. Dokumentationsunderlaget lyfter vi till reflektion i arbetslaget  som en del i tisdagsplaneringen. Vi dokumenterar/lärloggar om barnens förändrade kunnande.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: