Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortsättning tema kroppen

Skapad 2017-03-20 10:06 i Björklövens förskola Ale
Förskola
Rörelselek, "Pomperipossa", Ramsa:" Vinka med tårna" och "Jag klappar och stampar.."

Innehåll

Barnen har lekt mycket med att bygga bussar, tåg och hinderbana i spontanlek, vi pedagoger utökar leken med planerade rörelselekar med turtagning. Vi plockar fram material med balansgång och tunneln. Endel känselkonor har olika färg, form, storlek och ytor, vissa är t.ex noppriga och andra har vågor, mm.  I och med denna typ av hinderbana så övar barnen på balans och turtagning.

Vi har tänkt att leka "Pomperipossa", där får barnen öva sitt kom ihåg. Man spelar på en trumman och barnen går runt i rummet, när man slutar spela ska barnen krypa ihop och bli "förstenade". Pomperipossa lägger ett skynke över något av barnen, man slår sedan då på trumman och de resterande barnen "vaknar" och får gissa vem som är under skynket.

Vi kommer att hålla på med detta i en månad ungefär om vi ser barnen vill.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: