Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 6 ekosystemtjänster

Skapad 2017-03-20 10:07 i Torpskolan Lerum
No – Biologi - levande livet, åk 6 Vad är liv? Ordning i mångfalden. Vilka delar har en växt? Pollinering, fröspridning, fotosyntesen och kretslopp
Grundskola 6 Biologi
Det här arbetsområdet handlar om ekosystemtjänster, hur vi människor har nytta av att ekosystemen fungerar bra.

Innehåll

 NO – Biologi - Ekosystemtjänster, åk 6

Arbetsområde: Under denna period kommer vi att arbeta med hur människan är beroende av naturen och olika ekosystemtjänster. (Ekosystemtjänster kan man förklara med att de är olika sätt som naturens ekosystem är till nytta/hjälper människan).

 

Det här ska vi göra:

Öva på att använda biologibegrepp för att beskriva och förklara olika sätt som naturen och ekosystemen hjälper och är till nytta för människan (ekosystemtjänster).

Vi kommer att ha genomgångar och uppgifter där vi förklarar olika begrepp som t ex fotosyntes, pollinering, nedbrytning, vattenrening, erosion och biologisk mångfald.

Redovisning:

Du ska göra en presentation av två olika ekosystemtjänster. I presentationen ska du förklara på vilket sätt som ekosystemtjänsten är till nytta för människor. Du ska ge exempel och förklara med bilder och kort text. Förklara också de svåra ord som kan finnas i texten.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att förklara och beskriva olika ekosystemtjänster
 • Din förmåga att använda biologiska begrepp i dina förklaringar och exempel
 • Din förmåga att undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och beskriva ekologiska samband
 • Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet

 

LGR11

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

 

Uppgifter

 • Ekosystemtjänst

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi, ekosystemtjänster åk 6

E
C
A
Granska information, kommunicera och ta ställning
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: