Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2017-03-20 10:25 i Sörviks skola Ludvika
Arbetsområde om våra sinnen
Grundskola 6 Svenska Biologi
Ett arbetsområde där du ska lära dig om våra sinnen och sinnesorgan. Du får också öva mer på att söka information, förbereda och hålla i en muntlig presentation.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få möjlighet att lära dig mer om våra sinnen och hur våra sinnesorgan fungerar. Du ska få lära dig deras namn, placering, funktion och hur de samverkar.

Hur ska vi lära oss detta?

Du har chans att lära dig om detta när vi läser, diskuterar och resonerar om innehållet kapitlet om våra sinnen i läroboken Koll på NO 5, när vi tittar på faktafilmer och när du söker information på egen hand. Du kommer också att ha möjlighet att lära dig mer när vi utför några enkla experiment/fältstudier.

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din förmåga att:

 • söka information i olika källor
 • resonera om källornas användbarhet
 • genomföra enkla fältstudier (i form av experiment)
 • Dokumentera experimenten med hjälp av text och bild
 • Jämföra dina experimentresultat med dina kamraters
 • förbereda och genomföra en muntlig presentation (om ett av våra sinnen)
 • att relatera samband mellan hälsa, sjukdom och pubertet och deras samband i människokroppen
 • ge exempel på och beskriva sammanhangen runt våra sinnen
 • använda begrepp som hör till temat Våra sinnen

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta i diskussioner kan du visa dina kunskaper kring arbetsområdet.

Du har möjlighet att visa vad du kan på den muntliga presentationen (samt arbetet inför den).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: