Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2017-03-20 10:27 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ett arbetsområde där vi tittar långt ut i rymden.

Innehåll

 

Konkretisering

Under detta område kommer du att få lära dig

 • hur stjärnor producerar sin energi och att det finns olika slags stjärnor
 • hur avstånd mäts i rymden
 • hur teknikutveckling med att kunna bygga större teleskop  och nya typer av teleskop har påverkat vår världsbild
 • att argumentera för om det finns liv på andra planeter
 • hur de astronomiska upptäckterna genom historien har förändrat vår syn på universums uppkomst och utveckling

Undervisning/arbetssätt

I detta arbetsområde kommer vi att titta på filmer. Du kommer själv att ta fram fakta för att kunna svara på olika uppgifter.

Bedömning

Bedömning sker av arbetet i matrisform.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Universum

Förmåga att granska information och kommunicera

Når ej upp till kunskapkraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skilja fakta från värderingar
Kan inte skilja fakta från värderingar.
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
Söka och använda information med trovärdiga källor
Kan inte söka och använda information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka och använda relevant information.
Söker och använder relevant information.
Söker och använder relevant information på ett väl fungerande sätt.
Framföra åsikter och argument
Framför inte några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej upp till kunskapkraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har inte visat förmåga att beskriva några naturvetenskapliga upptäckter.
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: