Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ Vt 17 åk 5 Textilslöjd Idrottssäck MF Ej avslutat!

Skapad 2017-03-20 10:50 i Järnåkraskolan grundsär Lunds för- och grundskolor
LPP-för Idrottssäck
Grundskola 5 Slöjd
Idrottssäck

Innehåll

Textilslöjd, Idrottssäck, Vt 17

Mål för elev

 •  Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med de olika teknikerna
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksform.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Genomförande

 • Val av färger genom att färglägga en skiss av idrottssäcken. 
 • Sy en nyckelficka med dragkedja (byte av pressarfot) genom att följa en skriven instruktion.
 • Klippa i tyg genom att följa en rak linje, forma fem remsor till ett eget tillverkat tyg.
 • Följa skriftliga instruktioner för tillverkningen av idrottssäcken.
 • Du kommer att följa din egen arbetsprocess genom att du skriver loggbok, varje lektion.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocessen, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp).
 • Arbetet kommer att läggas in på unikum/lärlogg med bild och text.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser

Sl
Textilslöjd, Idrottssäck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett ENKELT och delvis genomarbetat sätt formge och framställa en enkel idrottssäck i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ETT SÄKERT och I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven kan på ett UTVECKLAT och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa en enkel idrottssäck i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ETT SÄKERT och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT och väl genomarbetat sätt formge och framställa en enkel idrottssäck i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ETT SÄKERT och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Välja och motivera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA MOTIVERINGAR till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA och VÄLJA HANDLEDNINGSALTERNATIV som leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE MOTIVERINGAR till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen FORMULERAR och VÄLJER eleven HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING leder framåt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE MOTIVERINGAR till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen FORMULERAR och VÄLJER eleven HANDLINGSALTERNATIV SOM leder framåt.
Analysera och värdera
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat idrottssäckens kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat idrottssäckens kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat idrottssäckens kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: