Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnena och nervsystemet

Skapad 2017-03-20 11:05 i Tunabergsskolan Uppsala
Kortkurs om sinnena och nervsystemet.
Grundskola 9 Biologi

I detta arbetes område kommer du att lära dig om hur hjärnan och dina sinnen fungerar tillsammans. Du kommer också att planera, genomföra och utvärdera en egen laboration inom detta område.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Konkretisering av kunskapskraven

När vi är klara med detta område skall du kunna:

 • planer, genomföra och utvärdera ett enkelt experiment gällande kroppens lukt och/eller smaksinne.
 • ha grundläggande kunskap om nervcellen och nervsystemets uppbyggnad och funktion. 

Kunskapskrav

 

För kunskapskrav se matris.

Undervisning och bedömning

 

Undervisningen kommer bestå av:

 • Kortare introduktion av sinnena (två lektion).
 • Planering av laboration (en lektion).
 • Genomförande och utvärdering av laboration (en lektion).
 • Arbete med nervcellen och nervsystemet (två lektioner)

 

Uppgifter

 • Läxa nervcellen

 • Undersökning av lukt och smaksinnet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav gällande området sinnen och nervsystemet

E
C
A
Planera undersökningar
.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra undersökningar
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera undersökningar
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Utvärdera undersökningar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: