Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en novell

Skapad 2017-03-20 11:09 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska Svenska
Under ca fem veckor har du fått lära dig att skriva en novell. En kortare skönlitterär text som ofta berättar om en enda händelse och några få personer. Den har en tydlig konflikt och slutar ofta lite oväntat.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Hur vi arbetar

Vi kommer att ha genomgångar av novellens uppbyggnad och innehåll.

Du kommer att läsa noveller, se novellfilmer, göra kortare skrivövningar där du får träna på novellstarter, innehåll och form och novellavslut. 

Området avslutas med att du skriver en egen novell.

Bedömning

Bedömningen utgår från läroplanens kunskapskrav och jag bedömer följande:

Du ska kunna skriva en text där du varierar ditt språk, du använder bindeord(och, som osv.) som skapar flyt i texten istället för korta meningar med punkt efter varje, du anpassar språket efter typen av text, du skriver grammatiskt korrekt och kontrollerar din stavning.

Du har miljöbeskrivningar och du bygger upp din berättelse mot en passande avslutning. Det kan vara ett "öppet" slut, där läsaren själv får tänka sig en fortsättning, en avslutning som på något sätt återknyter till inledningen och/eller är lite överraskande.

Området avslutas med att du skriver en egen novell, för hand till att börja med. Två tillfällen för hand och ett tillfälle att skriva rent på din Ipad. Vid renskrivning är det viktigt att du tänker på skrivregler, stavning, ordföljd, stor bokstav, skiljetecken, styckeindelning osv.

Det är också viktigt att du har en tydlig inledning, typiskt för en novell, handling där det ska hända något och ett passande avslut.

Nedan ser du en förenkling av kunskapskraven. Som du ser finns de i E, C och A-kvalitet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9

Matriser

Sv
Att skriva en novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Variation av språk och bindeord som skapar flyt i texten.
Du varierar ditt språk till en viss del. Du använder en del bindeord(och, som osv.)
Du varierar ditt språk relativt väl, du använder bindeord(och, som, eftersom osv.) som skapar flyt.
Du varierar ditt språk väl, du använder bindeord(och, som, eftersom osv.) som skapar ett bra flyt och som bidrar till att höja helhetsintrycket.
Anpassning av språket till texttyp.
Du anpassar språket i huvudsak till novellens typiska drag.
Du anpassar språket relativt väl till novellens typiska drag.
Du anpassar språket väl efter novellens typiska drag.
Grammatik och stavning.
Din grammatik och stavning fungerar i huvudsak.
Din grammatik och stavning fungerar relativt väl.
Din grammatik och stavning fungerar väl.
Gestaltande beskrivningar och dramaturgi.
Din text innehåller några enkla beskrivningar av miljöer och personer.
Din text innehåller utvecklade beskrivningar av miljöer och personer.
Din text innehåller välutvecklade beskrivningar av miljöer och personer.
Uppbyggnad
Din text har en enkel uppbyggnad som leder till slutet av berättelsen.
Din text har en relativt väl fungerande uppbyggnad(parallellhandling, återblick eller dialog) och leder till ett passande avslut.
Din text har en väl fungerande uppbyggnad(parallellhandling, återblick eller dialog) som leder till ett bra avslut genom att t.ex återknyta till början av texten på ett överraskande sätt eller ett öppet slut där läsaren på något sätt kan tänka sig olika fortsättningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: