👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day GOTD

Skapad 2017-03-20 12:37 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Teknik Samhällskunskap Geografi Matematik Historia Kemi Fysik Religionskunskap Biologi Svenska
Grej Of The Day (GOTD) är en serie av regelbundna minilektioner som består av delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar och elevernas anteckningar i GOTD-boken. Lektionerna baseras på personer, platser eller händelser och syftet, tillsammans med kunskap, är att sprida en positiv inställning till att lära och utveckla sin förmåga att analysera och reflektera. Kunskap är coolt.

Innehåll

Tidsplan:  hela läsåret

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

Innehåll                                                                                                                                                               

Under läsåret ska vi: ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid, händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

 

Mål                                                                                                                                                                       

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med att utveckla dessa förmågor:                                                          

* förmågan att förstå begrepp                                                                                                                                  

* förmåga att hantera information

 

Bedömning:

Mikrolektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar i sig till att eleven i flera av skolans ämnen (exempelvis hi, ge, bi, ke, mu, sv) utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

 

Arbetssätt                                                                                                                                                     

 Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD. Läraren berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar i sin skrivbok enligt en mall med stödord och liten bild (ledtråd, rubrik, datum, basfakta; när, var, varför) Arbetet dokumenteras även på vår GOTD-karta. Eleverna uppmuntras att berätta om "grejen" hemma för repetition och för att befästa sina kunskaper.

 Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

Det språkutvecklande perspektivet finns med på samtliga lektioner, då nya ord och begrepp diskuteras. Eftersom eleverna både kommer att få lyssna, prata och skriva utvecklas deras språkliga förmåga.