Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy Story

Skapad 2017-03-20 13:09 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
After reading and answering questions about Fantasy as a genre, the students will watch a Fantasy movie and then get to write their own.

Innehåll

The students' task is to come up with and write their own fantasy story.
As an inspiration, they have reading comprehensions about fantasy as a genre and text excerpts from famous stories to work with.
Just before they start writing, they will also watch the fantasy movie "Stardust"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Fantasy Story

Ej uppnått kraven för Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig framställning grammatik
Grammatiken är bristfällig och gör att det är väldigt svårt att hänga med i / förstå texten.
Grammatiken är väldigt simpel med ett flertal fel, men texten är fortfarande begriplig.
Du gör en del grammatiska fel men hanterar grundläggande grammatik, och din text har därför ändå ett visst flyt
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer, vilket ger din text ett bra flyt..
Skriftlig framställning flyt och upplägg
Texten saknar helt flyt + stor bokstav, punkt-användning och styckeindelning har inte använts.
Din text är väldigt simpel men uppvisar ändå punkter, stora bokstäver på rätt ställen.
Du har till större delen kommit ihåg stor bokstav, punkter och delat upp din text i stycken och det finns därför ett visst flyt i texten.
Du har ett korrekt skriftspråk med korrekt användning av stor bokstav och punkt-användning. Du har även gjort en väl genomtänkt styckeindelning och texten har därför ett gott flyt.
Skriftlig framställning ordval/överssättning
Texten innehåller så pass många felaktiga ordval och översättningar att den blir svårbegriplig.
Du har en del ordval och översättningar som är felaktiga och som stör din text, men den är trots detta, mestadels, förståelig.
Du har några ordval och översättningar som är felaktiga och lyckas med ett visst flyt. Ditt språk saknar dock en del variation.
Dina ordval och din översättning är i stort sätt felfri och du har bra flyt och variation i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: