Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld med Alfons Åberg

Skapad 2017-03-20 13:54 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Intresset för sagor och berättandet i vår barngrupp är stort, helst ska det vara spännande och lite läskigt.. Alfons är en förebild för hur man är en bra kompis, han kan vara en vägvisare vid konflikthantering. I sagorna finns igenkänning och fantasi för barnen. Därför har vi valt att arbeta utifrån Böckerna om Alfons Åberg. Fokusområdena är Barns inflytande, språk och värdegrund.

Innehåll

Syfte

Vi har observerat att det finns ett stort intresse för böcker, sagor och berättelser. Alfons Åberg är en bra kompis. Han gör roliga saker och det är roligt att lyssna på sagor om honom. Vi vill att barnen ska få en positiv och lustfylld upplevelse av böckerna. Böckerna ska även ge barnen möjlighet att uppleva känslor av olika slag som glädje, spänning, magi men även att man kan vara rädd, arg, ledsen mm. Barnen ska även få uppleva en god känsla av gemenskap.  Böckerna skall också ge barnen ett rikare språk, stimulera till lek men även öva på att lyssna och fantisera. När vi observerade barnens lek såg vi tre fokus områden - bygglek, hästlek och spöken.

Mål

Normer och värden,  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Utveckling och lärande, Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tankar och åsikter och kommunicera med andra. Utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Metod

Vi har lånat många böcker om Alfons på biblioteket som finns tillgängliga för barnen. Vi kommer att läsa böcker, flano-sagor och titta på filmer för att väcka barnens intresse till berättande, lek och drama. Vi valde tre Alfons böcker med detta innehåll som barnen fick välja mellan.

Genom pedagogisk dokumentation såsom foto, teckningar och anteckningar tillsammans med barnen där de får återberätta och planera för vidare arbete med temat.

Barnens reflektioner

Arbetslagets reflektioner

 

Utvärdera

Vi kommer att arbeta i mindre åldersblandade grupper så att alla vågar uttrycka sina egna tankar och åsikter och våga stå för dem men även respektera andras. Vi månar om att alla ska få prata i lugn och ro så att alla vågar prata i alla sammanhang.

Prova olika uttrycksformer Genom att Alfons "berättar" för barnen hur de kan hantera olika situationer, kan de i situationer i den egna vardagen referera till detta och använda.  

Använda Alfons i vardagen vad hade Alfons gjort....problemlösning
återberätta

 Material, använder oss av Friends material, Alfons vänskaps låda

Barnen ska återberätta och sätta ord på det de gör.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: