Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stars and Fame

Skapad 2017-03-20 14:07 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Engelska
Läs och jobba med texter relaterade till ämnet. Skriv hur det är att vara kändis för en dag Leta fakta om en kändis och presentera muntligt med en PP. Muntlig diskussion Titta på filmen "Billy Elliot" med efterföljande skrivuppgift.

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturellla företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. 
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 

Konkretisering

 • Vi kommer arbeta med texter och övningar kring temat "Stars and Fame".
 • Eleverna kommer göra en muntlig presentation om en känd person.
 • Läs och jobba med texter relaterade till ämnet.
 • Skriv hur det är att vara kändis för en dag
 • Leta fakta om en kändis, skriv om han eller henne och presentera muntligt.
 • Muntlig diskussion
 • Titta på filmen "Billy Elliot" med efterföljande skrivuppgift.

Undervisning

 • Vi arbetar med texter på temat.
 • Förbereder en muntlig presentation.
 • Diskussioner.
 • Film med efterföljande skrivuppgift.

 

Bedömning

Bedömning sker i en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
PP Engelska åk 7, Stars and Fame

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Muntlig framställning - Innehåll och omfång
Du kan inte eller har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett enkelt innehåll.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll.
Du förmedlar ett fylligt innehåll.
Muntlig framställning - Korrekthet
Du gör så pass många grammatiska fel att dessa förstör kommunikationen och gör din framställning svårbegriplig.
Du gör en del grammatiska fel som stör kommunikationen, men allt är ändå förståeligt.
Du gör en del grammatiska fel, men din redovisning har ändå ett visst flyt.
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer, vilket ger din framställning ett bra flyt.
Muntlig förmåga - Uttal
Ditt uttal är otydligt och därför svårt att förstå.
Ditt uttal är förståeligt.
Ditt uttal är ganska tydligt och du försöker använda en lämplig språkmelodi.
Du har ett tydligt och säkert uttal med bra språkmelodi.
Muntlig framställning - Frihet
Du är helt beroende av dina stödord och har ingen kontakt med publiken.
Du är ganska beroende av dina stödord, men har ändå lite kontakt med publiken.
Du talar ganska fritt men behöver en del stödord. Du har ganska bra kontakt med publiken.
Du talar mycket fritt och behöver få stödord. Du har god kontakt med publiken.
Skriftlig framställning - grammatik
Du gör så pass många grammatiska fel att dessa förstör din text och gör ditt arbete svårbegriplig.
Du gör en del grammatiska fel som stör ditt språk, men allt är ändå förståeligt.
Du gör en del grammatiska fel, men din text har ändå ett visst flyt.
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer, vilket ger din text ett bra flyt.
Skriftlig framställning ordval/översättning
Du har såpass många fel när det kommer till ordval och översättning att din text blir svårbegriplig.
Du har en del ordval och översättningar som är felaktiga och som stör din text, men den är förståelig.
Du har några ordval och översättningar som är felaktiga men lyckas ändå få ett hyfsat flyt
Dina ordval och din översättning är mestadels felfri och du har bra flyt och variation i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: