Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EU

Skapad 2017-03-20 14:34 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
EU är stort, 28 länder, mer än 500 miljoner människor, hundratals avdelningar, tiotusentals anställda, miljontals med papper som cirkulerar, egna lagar och regler, egen domstol, valda politiker, ministrar och en mäktig kommission. Vi kommer att bryta ner detta och fördjupa oss i de allra viktigaste delarna.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde är målet att du ska;

 • Känna till EU:s historia - varför EU bildades, när och av vilka länder
 • Känna till på vilket sätt EU har förändrats med åren
 • Känna till medlemsländerna
 • Känna till hur EU är uppbyggt och kunna redogöra för några av de viktiga institutionerna och deras uppgifter
 • Kunna redogöra för hur beslut fattas inom EU
 • Kunna redogöra för några av EU:s politikområden
 • Känna till hur de beslut som tas påverkar oss i Sverige och kunna redogöra för fördelar och nackdelar
 • Ha lärt dig nya centrala begrepp. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • visa på kunskaper om EU:s uppbyggnad i form av institutioner, deras uppgifter och hur beslut fattas
 • visa på samband mellan de olika institutionerna inom EU och sambandet mellan EU och medlemsländerna
 • din förmåga att resonera om fördelar och nackdelar
 • din förmåga att använda centrala begrepp i dina beskrivningar

Uppgifter

 • EU; fördjupning

Matriser

Sh
Kunskapsmatris EU

Uppfyller ännu ej kunskapskraven
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samhällsstrukturer
Kunna förklara hur EU styrs.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Demokrati
Kunna resonera om vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter vi har och om det finns för- och nackdelar med olika sorters beslutsfattande.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra förhållandevis komplexa och relativt väl underbyggda resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra komplexa och väl underbyggda resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Kunna resonera om vad du själv tycker.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med relativt väl utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då till viss del växla mellan olika perspektiv.
Använda begrepp
Hur du använder begrepp i dina resonemang.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information och källor
Vilka källor du använt, hur du ser på trovärdigheten.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt och med relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett väl fungerande sätt och för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: